I Karlslunde-Karlstrup Pastorat er der to menighedsråd: Karlslunde Sogns menighedsråd & Karlstrup Sogns menighedsråd. Menighedsrådet i Karlslunde vælges for en for en fire-års periode. Menighedsrådet i Karlstrup vælges for en to-års periode.

Menighedsrådenes virksomhed fremgår af "lov om menighedsråd". Loven kan læses her.

Her på siden kan du se, hvem der sidder i menighedsrådet i Karlstrup sogn. Du kan også finde mere information om menighedsrådets arbejde i menuen til venstre og læse referater fra menighedsrådsmøder.

Vil du vide, hvornår der er menighedsrådsmøde næste gang, kan du se det her

Karlstrup menighedsråd består af 6 folkevalgte medlemmer og 1 suppleant samt Karlslunde og Karlstrup kirkers 3 præster.

 

Menighedsrådet består af:


  Bent Jørgen Ditlevsen

  Tanggårdsvej 21, 2680 Solrød Strand
  E-mail: karlstrup.sogn@km.dk
  Formand for menighedsrådet.
  Medlem af Valgbestyrelsen, Medlem af Kirke- og Kirkegårdsudvalget, Økonomi- og 
  forretningsudvalget, Præstegårdsudvalget.
Verena Irming-Pedersen

Næstformand 
Medlem af valgbestyrelsen

  

Mogens Zeidler
Kontaktperson
Medlem af Kirke- og Kirkegårdsudvalget, Økonomi- og 
forretningsudvalget, Præstegårdsudvalget.

 

 
  Bent Herlin Jensen

  Moseagervej 13, 2680 Solrød Strand
  Tlf: 20 18 62 76.
  E-mail: bherlin@mail.dk 
  Kasserer, Underskriftsberettiget. Medlem af kirke- 
  og kirkegårdsudvalget, Økonomi- og forretningsudvalget.Hanne Bech Andersen
Medlem af aktivitetsudvalget og kirkebladsudvalget

 

 

 

 


 Anna Marie (Rie) Kildegaard Høybye

 Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
 Tlf: 26 85 22 80
 E-mail: hoeybye@ruc.dk
 Underskriftsberretiget

Sognepræst

Christina Feddersen
Hovedgaden 20, 2690 Karlslunde
Telefon: 46 15 16 38.
E-mail: cfe@km.dk


 
 Sognepræst
 Kirsten Senbergs

 Telefon: 39 66 30 70
 E-mail: kise@km.dk


Sognepræst
Marlene Evensen

Telefon: 24 85 53 39
 E-mail: mae@km.dk
 

 

 
 Ekstern kirkeværge
  Vakant - vi henviser til kirkekontoret 

 


 

 


Caroline Nøjgaard
Suppleant, medlem af aktivitetsudvalget og kirkebladsudvalget