Valg 2016

Tirsdag d. 13. september afholdes orienterings- og opstillingsmøde i forbindelse med valg af menighedsråd for en 4-årig periode (fra 1.søndag i advent 2016 og 4 år frem).

For Karlslunde afholdes mødet i Sognegården kl. 19:30

For Karlstrup afholdes mødet i Sognehuset kl. 19:00

Som medlem af menighedsrådet kan du få indflydelse på din kirke. Hvis du kunne tænke dig at vide mere allerede nu, er du meget velkommen til at kontakte et af de siddende medlemmer. Ellers byder vi dig velkommen tirsdag d. 13. september.

Vejledning til kandidater

I efteråret 2016 skal der vælges et nyt menighedsråd til din folkekirke.

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Et menighedsråd kan sammenlignes med en bestyrelse i foreningslivet og består af mindst fem valgte medlemmer samt sognets præster. Tilsammen bestemmer de, hvad deres kirke skal, sætter retningen for kirkens arbejde og planlægger hvilke aktiviteter der skal være i kirken – f.eks. spagettigudstjenester, koncert m.v.

Spørg derfor dig selv – om du er den nye kandidat til menighedsrådet i din kirke, som har en interesse og en lyst til at byde ind og bestemme over din folkekirke.

Hvem kan stille op?
For at kunne stille op er der nogle betingelser, du skal opfylde.

Du skal:

  • være medlem af folkekirken
  • være fyldt 18 år på valgdagen den 8. november 2016
  • have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen 
  • ikke være medlem af en valgmenighed
  • bo i sognet, have løst sognebånd til din præst, eller på anden måde have flyttet din valgbarhed.

Du må ikke:

  • være ansat som præst i folkekirken, eller
  • være ansat som medarbejder i kirken i et ansættelsesforhold med en varighed på en måned eller derover og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer.

Hvordan stiller jeg op?
Tirsdag den 13. september 2016 afholdes orienterings- og opstillingsmøde. Her har du mulighed for at høre nærmere om de konkrete og kommende opgaver i menighedsrådet, reglerne for opstilling af kandidater til valget, og det er også til disse møder, hvor du som kandidat umiddelbart har mulighed for at stille op. 

Det er dog ikke en betingelse for at opstille som kandidat til menighedsrådet, at du har deltaget i orientering – og opstillingsmødet.  Kandidatlisterne kan også udarbejdes uafhængigt af orienterings – og opstillingsmødet.

Kandidatlisten   
For at stille op til menighedsrådet skal man skrives på en kandidatliste, som skal indleveres til valgbestyrelsens bemyndigede i perioden 20. september 2016 kl. 19:00 til 27. september 2016 kl. 19:00 for at være gældende.

Listen kan afleveres på kirkekontoret i dennes åbningstid. Alternativt kan afleveres til formand for Valgbestyelsen:

Karlslunde: Alfred Jensen, Østergårdsvej 7, 2690 Karlslunde, tlf.nr. 46 15 09 52

Karlstrup: Anna Marie Høybye, Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand, tlf.nr. 26 85 22 80

På kandidatlisten skal anføres både kandidater og stillere. Stillere er de vælgere, der bakker op om kandidaterne på listen.

Antallet af kandidater på en liste kan være fra én op til det dobbelte af det antal medlemmer, der skal vælges til menighedsrådet. Hver kandidatliste skal desuden være underskrevet af mindst 5 og højeste 15 stillere.

Alle kandidater skal give deres samtykke til at stille op. Dette sker ved en underskrift på kandidatlisten, da samtykket skal foreligge skriftligt.

Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. Du kan ikke være stiller for listen samtidig med, at du er kandidat på samme liste, men du må gerne være stiller på én liste, samtidig med at du er kandidat på en anden liste.

Kirkeministeriets obligatoriske kandidatliste skal anvendes. Hent den her.

Jeg vil gerne være stedfortræder
Man kan ikke være sikker på, at man kun bliver valgt som stedfortræder, da alle kandidater skal opstilles som kandidater på listen. Men man kan bede om, at komme nederst på listen og så er sandsynligheden for, at man kommer ind fra starten mindre.

Det er under alle omstændigheder en god idé at have mange stedfortrædere på listen, så menighedsrådet ikke er så sårbart overfor udskiftning i perioden.

Bliver der afstemningsvalg?
Hvis der indleveres mere end én gyldig kandidatliste, skal der afholdes et afstemningsvalg. Dette afholdes den 8. november 2016. Afstemningsvalget aflyses i de sogne, hvor der kun indleveres én kandidatliste, og de opstillede kandidater er automatisk valgt til det nye råd.

Kan man fortryde?
En kandidats adgang til at trække sig fra en liste afhænger af, om listen er indleveret. Hvis listen ikke er indleveret, kan man trække sit samtykke tilbage ved at give besked til kontaktpersonen for listen og dermed frit trække sig fra listen.

Hvis listen derimod er indleveret til valgbestyrelsen kan den kun ændres eller tilbagekaldes, hvis samtlige kandidater og stillere skriftligt meddeler dette til valgbestyrelsen. Det betyder, at en kan­didat kun kan trække sig fra listen, hvis alle andre kandidater og samtlige stillere ac­cepterer dette.

Underretning om valgresultatet
Valgbestyrelsen underretter direkte kandidaterne om valgresultat, så man ved, at man er valgt.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om reglerne for menighedsrådsvalget på retsinfo.dk

Spørgsmål om menighedsrådsvalg kan rettes til Landsforeningen af Menighedsråd på telefon 8732 21 33 eller valg@menighedsraad.dk.